tozangezan's diary

勝手にソースコードをコピペして利用しないでください。

2014-03-04から1日間の記事一覧

SRM 611

失敗。250 ちゃんと方針を立ててからコーディングしましょう・・・ public class LCMSet{ int gcd(int a,int b){ while(a>0){ b%=a; int c=a; a=b; b=c; } return b; } public String equal(int[]a,int[]b){ boolean ok=true; int c[][]=new int[50][100]; i…